Fackföreningar- hur fungerar det?

En fackförening är en sammanslutning eller en organisation där människor med samma yrke eller som arbetar på samma ställe kan organisera sig och få hjälp i förhållande till arbetsgivaren. Det kan vara hjälp med löneförhandlingar, villkor för din anställning och brister i arbetsmiljön, men också andra typer av konflikter eller situationer där den anställdes intressen behöver tillvaratas. Som medlem i en fackförening har du ofta rätt till många olika sorters hjälp, både juridisk och i en förhandlingssituation. Som medlem i facket kan du påverka din arbetssituation på ett helt annat sätt än vad du kan göra om du inte är medlem i någon fackförening.

Fackföreningarna är också med om att förhandla fram kollektivavtalen, som reglerar bland annat pensionsöverenskommelser, arbetsvillkor och minimilöner inom en viss grupp av anställda. Som medlem kan du även dra nytta av en del förmåner, som rabatterade försäkringar och lägre ränta på privatlån till exempel. Du kan också få rabatt i vissa butiker eller hos vissa företag. Många fackföreningar erbjuder även en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från a-kassan om du skulle bli arbetslös. Ibland ingår denna i den vanliga medlemsavgiften, medan den hos andra fackföreningar tas ut som en extra avgift.