Fackföreningar-bra eller dåligt?

Att det är bra att vara med i en fackförening har väl de flesta hört någon gång, men vad gör en fackförening egentligen och varför är det så bra att vara med i en? Enkelt uttryckt kan man säga att en fackförening är en organisation där människor som arbetar med samma sak, eller tillhör samma arbetsplats, blir medlemmar och som ska tillvarata deras intressen gentemot arbetsgivaren. Det kan till exempel handla om arbetsvillkor, löneförhandling, arbetsmiljön och mycket annat.

I Sverige förhandlar ditt fack ofta om löner och gemensamma avtal och hjälper dig i eventuella konflikter med arbetsgivaren. Behöver du juridisk hjälp i någon fråga som rör ditt förhållande med din arbetsgivare, så kan facket ofta hjälpa till med detta. Går du dessutom med i a-kassan, så är du skyddad om du skulle bli arbetslös. Genom facket har du ibland också en extra inkomstförsäkring, som är en extra buffert om du skulle förlora ditt arbete. Genom ett medlemskap i en fackförening kan du även få olika typer av medlemsförmåner. Det kan röra sig om rabatter och erbjudanden på allt från lån till shopping i butiker. Vissa fackföreningar kan dessutom erbjuda utbildningar och kurser och andra typer av fortbildning till sina medlemmar.

Fackföreningar- hur fungerar det?

En fackförening är en sammanslutning eller en organisation där människor med samma yrke eller som arbetar på samma ställe kan organisera sig och få hjälp i förhållande till arbetsgivaren. Det kan vara hjälp med löneförhandlingar, villkor för din anställning och brister i arbetsmiljön, men också andra typer av konflikter eller situationer där den anställdes intressen behöver tillvaratas. Som medlem i en fackförening har du ofta rätt till många olika sorters hjälp, både juridisk och i en förhandlingssituation. Som medlem i facket kan du påverka din arbetssituation på ett helt annat sätt än vad du kan göra om du inte är medlem i någon fackförening.

Fackföreningarna är också med om att förhandla fram kollektivavtalen, som reglerar bland annat pensionsöverenskommelser, arbetsvillkor och minimilöner inom en viss grupp av anställda. Som medlem kan du även dra nytta av en del förmåner, som rabatterade försäkringar och lägre ränta på privatlån till exempel. Du kan också få rabatt i vissa butiker eller hos vissa företag. Många fackföreningar erbjuder även en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från a-kassan om du skulle bli arbetslös. Ibland ingår denna i den vanliga medlemsavgiften, medan den hos andra fackföreningar tas ut som en extra avgift.